Sakramenty i Sakramentalia

SAKRAMENTY


Według Katechizmu Kościoła katolickiego „Sakramenty są skutecznymi znakami łaski, ustanowionymi przez Chrystusa i powierzonymi Kościołowi. Przez te znaki jest nam udzielane życie Boże. Obrzędy widzialne, w których celebruje się sakramenty, oznaczają i urzeczywistniają łaski właściwe każdemu sakramentowi. Przynoszą one owoc w tych, którzy je przyjmują z odpowiednią dyspozycją”. (KKK 1131)


SAKRAMENTALIA

Sakramentalia to znaki święte, które z pewnym podobieństwem do sakramentów oznaczają skutki, przede wszystkim duchowe, a osiągają je poprzez modlitwę Kościoła. Przygotowują one ludzi do przyjęcia głównego skutku sakramentów i uświęcają różne okoliczności życia (...) niemal każde godziwe użycie rzeczy materialnych może zostać skierowane do uświęcenia człowieka i uwielbienia Boga.

Sakramentalia „mają wciągać człowieka w atmosferę religijną i dobrze przygotować do przyjęcia sakramentów. Można je rozumieć także jako promieniowanie sakramentów na życie codzienne. Uświadamiają one łaski i zadania sakramentów” (T. Sinka).