Parafia św. Jadwigi we Wschowie

Szukaj

V NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU ROKU B

 

p.j.wschowa.net.pl                                             Wschowa   2018.03.18.

 

OGŁOSZENIA  DUSZPASTERSKIE

 

V NIEDZIELA  WIELKIEGO  POSTU  B

 

1.      Taca dzisiejsza przeznaczona jest  na budowę naszego kościoła.

2.      W przyszłą Niedzielę będziemy mogli wesprzeć potrzebujących symboliczną złotówką.

3.      Wszystkich objętych opieką Caritas naszej Parafii zapraszamy na Mszę Św. wieczorna w poniedziałek i po odbiór produktów po Mszy Św.

4.      W czasie Wielkiego Postu zapraszamy na nabożeństwa Drogi Krzyżowej w każdy piątek o godz. 17.00 – dla dzieci, o 18.30 – dla młodzieży  i dorosłych. Nabożeństwo Gorzkich Żali w każdą Niedzielę Wielkiego Postu o godz. 17.00.

5.      W czwartki  Adoracja Najświętszego Sakramentu od 20.00 do 21.00.

6.      Przeżywamy  rekolekcje parafialne, którym przewodniczy Ks. Zbigniew Tartak Proboszcz z Otynia Ksiądz Egzorcysta posługujący w naszej diecezji. Nauki rekolekcyjne będą przez cała Niedzielę oraz w poniedziałek i wtorek na Mszach o godz. 9.00. i 18.00. W przyczynie Górnej o 17.00. Spowiedź we wtorek od 8.30.- 9.00 i od 16.30 do 18.00. Taca zbierana w poniedziałek i wtorek będzie naszym podziękowaniem dla Księdza Rekolekcjonisty. We wtorek Msza Św. o godz. 18.00 będzie z modlitwą o uzdrowienie, po Mszy poświęcenie i egzorcyzmowanie soli i wody

7.      Młodzież przygotowującą się do Przyjęcia Sakramentu Bierzmowania klasy trzecie Gimnazjum  zapraszamy dzisiaj  na Mszę Św. wieczorną i Koncert Pasyjny. Sakrament Bierzmowania będzie udzielony Młodzieży 12 czerwca.

8.      Jutro  zostanie zainaugurowane Sanktuarium Matki Bożej Wschowskiej – Pani Pocieszenia w Klasztorze O. Franciszkanów Mszą Św. o godz. 18.00.

9.      We wtorek kancelaria nie będzie czynna.

10.W przyszłą Niedzielę zapraszamy na Drogę Krzyżową ulicami miasta. Początek w kościele Farnym o 19.30. Zakończenie w naszej Świątyni.. Grupy parafialne prosimy o zapoznanie się z kolejnością niesienia Krzyża – informacje w gablocie.

11.Serdecznie zapraszamy dzisiaj do naszej świątyni po Mszy wieczornej na koncert muzyki pasyjnej w wykonaniu chóru Cantemus Domino  z Zielonej Góry.

12.Wspólnota Żon zaprasza na Kobiety na jednodniowe seminarium poświęcone tematowi: „Boża radość w sercu kobiety” dnia 7 kwietnia godz. 10.00. Seminarium poprowadzi Siostra Niepokalanka Deodata z Szymanowa. Zapisy i informacje dostępne u osób podanych na plakacie.

13.Bardzo serdecznie dziękujemy za sprzątanie świątyni. Bóg zapłać.

14.Bóg zapłać za wszelkie ofiary składane na tacę i przy innej okazji.

15.Do nabycia Niedziela, Gość Niedzielny, zachęcamy do czytania prasy katolickiej.

16.Przy wyjściu ze świątyni są do nabycia świece Caritas w cenie 15 zł. oraz kartki świąteczne.

 

1. Katolickie Stowarzyszenie uBIBLIJNIEni.pl zaprasza na Drugie Święto Biblii, które odbędzie się w Seminarium Duchownym w Paradyżu w sobotę po Wielkanocy, tj. 7 kwietnia. Zaproszenie skierowane jest do dzieci, młodzieży i dorosłych, którzy chcą poznawać bardziej Pismo święte. Szczegóły znajdują się na plakacie w gablocie i na stronie internetowej www.ubiblijnieni.pl. Zapisy do 2 kwietnia.

2. Konferencja "Biblia o Finansach" skierowana do wszystkich, którzy chcą poznać jak w oparciu o Słowo Boże rozporządzać dobrami materialnymi odbędzie się w Gimnazjum w Czerwieńsku w sobotę 14 kwietnia. Szczegóły na plakacie w gablocie i na stronie internetowej www.ubiblijnieni.pl. Zapisy do końca marca.

3. Informacja do katechetów i rodziców dzieci w wieku 9-14 lat:

  Katolickie Stowarzyszenie uBIBLIJNIEni.pl organizuje obóz biblijny dla dzieci w wieku 9-14 lat pod hasłem "ODKRYWCY 2018". Główną ideą jest to, że dzieci w oparciu o teksty biblijne będą uczestniczyły w warsztatach dotyczących odkrywania swoich talentów (muzyczny, plastyczny, pierwsza pomoc etc.). Obóz biblijny odbędzie się w Złotym Stoku w dniach 3-12 lipca 2018 r. Zapisy już trwają, a szczegóły znajdują się na stronie internetowej www.ubiblijnieni.pl i Facebooku Odkrywcy 2018.

 

Do końca kwietnia trwa okres rozliczeń podatkowych z Urzędem Skarbowym. Serdecznie zachęcamy naszych parafian do oddania 1% podatku na rzecz Caritas Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej. Wystarczy tylko numer KRS 0000226818.

 

 

 

 

Poszczególne grupy biorące krzyż na drodze krzyżowej.
Stacja:
1. Parafia św. Stanisława na czele z ks. Proboszczem
2. Ministranci i Lektorzy
3. Akcja Katolicka i Odnowa w Duchu Świętym
4. Grupy o. Pio i Caritas
5. Róże Różańcowe
6. Parafia św. Józefa na czele z ks. Proboszczem
7. Margaretki, Przyjaciele Paradyża, Grupa Królowej Pokoju
8. Schole Parafialne i Młodzież przygotowująca się do bierzmowania
9. Domowy Kościół, Krąg Biblijny
10. Katecheci i Nauczyciele
11. Harcerze
12. Amazonki
13. Sodalicja św. Jadwigi, Wspólnota Małżeństw
14. Parafia św. Jadwigi na czele z ks. Proboszczem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROTOKÓŁ

z dnia 07 marca 2018 roku

z piątego spotkania Parafialnego Zespołu Synodalnego

w związku z przypadającą piątąniedzielą synodalną (11 lutego 2018)

 

            Na spotkaniu obecnych było 10 parafian – członków parafilanego zespołu synodalnego powołanego w oparciu o Parafialną Radę Duszpasterskiego w tym ks. wikary Piotr. Spotkanie rozpoczął ks. proboszcz Krzysztof Maksymowicz. W intencji diecezji i parafii odmówiono Modlitwę Synodalną do Pięciu Braci Międzyrzeckich.

     W drugiej części – dyskusyjnej omówiono zadany przez Synod Diecezjalny temat Parafia jako wspólnota miłosierdzia.Obecni ustosunkowali się do pytań opracowanych przez Komisję Przygotowawczą synodui wyciągnęli następujące wnioski.

 

Świadectwo miłosierdzia w życiu naszej parafii – stan obecny

1.      Czy w parafii działa Parafialny Zespół Caritas (ewentualnie innego rodzaju zespół charytatywny)? Ile osób jest w niego zaangażowanych?

Odp.: W parafii działa zespół Caritas. Zaangazowanych jest 8 osób.

2.      Jak wygląda „mapa” naszego zaangażowania charytatywnego? Co konkretnie robimy? Jakie dzieła podejmujemy? Do jakich środowisk docieramy z pomocą?

Odp.: Caritas zapoznaje się z sytuacją i podejmuje aktywne działania. Pomocą finansową z UE (żywnościowa) objetych jest   ok. 80 osób. Osoby potrzebujące a nie objęte jeszcze opieką instutucjonalną skierowuje do OPS. Ponadto świadczy pomoc ze środków innych niż unijne. Jest to pomoc żywnościowa, ubraniowa, czasem meble. W ostanią niedzielę miesiaca Caritas zbiera ofiary pieniężne. Ma też miejsce zbiórka przyborów szkolnych. Odbywa się też akcja „Paczki od św. Mikołaja” oraz zbiórka produktów w sklepach przed świętami. Caritas dociera do środowisk wskazanych przez innych, u których ksieża byli z wizytą duszpasterską i posiedli wiedzę o ich sytuacji bytowej.

3.      Skąd czerpiemy środki na działalność charytatywną? Czy są one wystarczające?

Odp.: Środki na działność charytatywną Caritas czerpie ze środków unijnych (żywnościowe), ze zbiórek pieniężnych raz w miesiącu, wsparacia z Banku Spółdzielczego.

4.      Jak oceniamy zaangażowanie parafian w tej dziedzinie? Czy działalność charytatywna jest postrzegana jako zadanie dla wszystkich, czy też może zajmuje się nią niewielka grupa „specjalistów”?

Odp.: Odzew ze strony parafian jest zadawalający.

5.      Jak oceniamy podejmowane przez parafię działania charytatywne? Czy posiadają one czytelny wymiar ewangelizacyjny (tzn. czy są nastawione na budzenie wiary u adresatów pomocy), czy też może pozostają na poziomie zwykłej filantropi? Czy pomoc materialna jest udzielana w taki sposób, że pozwala wyjść ludziom z biedy, czy też ma charakter zwykłego rozdawnictwa?

Odp.: Podejmowane przez parafię działania oceniamy 50/50. Trzy rodziny w ostanim czasie zrezygnowały z pomocy mówiąc, że są w stanie same już sobie radzić.

 

Ku duszpasterskiemu nawróceniu – co jeszcze możemy zrobić?

1. Czy mamy rozeznanie potrzeb, jakie istnieją na terenie parafii (obszary biedy, środowiska i osoby potrzebujące, sytuacje i zdarzenia domagające się zaangażowania charytatywnego poza tymi, które już są objęte naszą pomocą)? Czy parafia prowadzi w tej dziedzinie stałe rozeznanie oraz aktywnie poszukuje takich obszarów i środowisk, czy też może pomaga jedynie tym, którzy sami o to proszą?

Odp.: Informacje czerpane są z kolędy lub od innych osób. Są osoby wskazane przez kogoś, są też takie które same przyjdą i poprosza o pomoc.

2. Jeśli dostrzegamy jakieś nowe obszary zaangażowania charytatywnego, w które powinniśmy się zaangażować, to w jaki sposób to zaangażowanie mogło by wyglądać?

Odp.: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie (PCPR) prowadzi w naszej parafii spotkania. 120 osób potrzebujących objetych jest pomocą.

 

3. W jaki sposób możemy pogłębić świadomość wszystkich naszych wiernych odnośnie obowiązku czynnej miłości bliźniego? W jaki sposób możemy zwiększyć zaangażowanie parafian w prowadzone w parafii działania charytatywne?

Odp.: Temat obowiązku miłości bliźniego można pogłębiać na rekolekcjach. Padł pomysł, żeby zorganizować darmowe korepetycje dla dzieci prowadzone przez nauczycieli emerytów. Być czujnym żeby pomoc nie stała się zwykłym „rozdawnictwem”, gdyż to moja się z celem.

 

Na tym protokół zakończono.

 

 

Sporządziła MS.

 

 

 

IV NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU ROKU B

 

p.j.wschowa.net.pl                                             Wschowa   2018.03.11.

 

OGŁOSZENIA  DUSZPASTERSKIE

 

IV NIEDZIELA  WIELKIEGO  POSTU  B

 

1.    W poniedziałek zapraszamy na spotkanie Kręgu Biblijnego od 19.00.

2.    Taca w przyszłą Niedzielę będzie na budowę naszego kościoła.

3.    W czasie Wielkiego Postu zapraszamy na nabożeństwa Drogi Krzyżowej w każdy piątek o godz. 17.00 – dla dzieci, o 18.30 – dla młodzieży  i dorosłych. Nabożeństwo Gorzkich Żali w każdą Niedzielę Wielkiego Postu o godz. 17.00.

4.    Wspólnota Żon zaprasza na Drogie Krzyżową najbliższy  wtorek po Mszy wieczornej.

5.    W czwartki  Adoracja Najświętszego Sakramentu od 20.00 do 21.00.

6.    Inauguracyjna sesja synodu diecezjalnego odbędzie się w sobotę 17 marca w Zielonej Górze. Rozpocznie ją o godz. 10.30 warsztat pastoralny w kościele pw. św. Józefa Oblubieńca przeznaczony dla świeckich uczestników synodu, delegacji parafialnych oraz członków ruchów i stowarzyszeń katolickich. O godz. 14.00 rozpocznie się liturgia synodalna -uroczysta procesja wyruszy z kościoła pw. św. Józefa Oblubieńca do kościoła p.w. Ducha Świętego, gdzie pod przewodnictwem Biskupa Diecezjalnego zostanie odprawiona Msza św. Po jej zakończeniu uczestnicy synodu, którzy otrzymali imienne zaproszenia, wezmą jeszcze udział w krótkiej sesji organizacyjnej.

7.    Rekolekcje Parafialne planujemy od V Niedzieli W. Postu(18) marca do wtorku 20.03.Przewodniczył będzie Ks. Zbigniew Tartak Proboszcz z Otynia Ksiądz Egzorcysta posługujący w naszej diecezji.

8.  Młodzież przygotowującą się do Przyjęcia Sakramentu Bierzmowania klasy trzecie Gimnazjum  zapraszamy w przyszłą Niedzielę na Mszę Św. wieczorną i spotkanie  po Mszy w kościele. .

9.    Dyrekcja SP. Nr 3 im. Jana Pawła II we Wschowie uprzejmie przypomina Rodzicom dzieci rocznika 2011, ze trwa nabór do klas pierwszych do 16 marca br. na rok szkolny 2018/19. Wnioski i zgłoszenia można pobrać w sekretariacie bądź na stronie internetowej szkoły.

10.    W poniedziałek 19 marca  zostanie zainaugurowane Sanktuarium Matki Bożej Wschowskiej – Pani Pocieszenia w Klasztorze O. Franciszkanów Mszą Św. o godz. 18.00.

11.   CKir we Wschowie  zaprasza na II Festiwal Muzyki Pasyjnej 11 i 18 .03. o godz. 19.00 do Klasztoru OO Franciszkanów.

12.  Serdecznie zapraszamy do naszej świątyni na koncert muzyki pasyjnej w wykonaniu chóru Cantemus Domino  z Zielonej Góry w przyszłą Niedziele  po Mszy wieczornej.

13.  Odpowiadając na prośbę ks. Biskupa Diecezjalnego Tadeusza Lityńskiego, dotyczącą obchodów setnej rocznicy odzyskania niepodległości chcemy postawić pomnik – znak pamięci, na cmentarzu parafialnym przy ul. Spokojnej. Będzie to wotum wdzięczności naszego Miasta za odzyskanie niepodległości w 1918 r. W tym celu będzie powołany międzyparafialny komitet budowy pomnika. Pierwsze spotkanie komitetu będzie w czwartek o godz. 19:00 na plebanii Farnej.

14. Organizowane są rekolekcje dla małżeństw, które poprowadzi o. John Bashobora. Odbędą się one we Wrocławiu w terminie 14-17 czerwca 2018 roku. Informacje i zapisy na stronie www.rdm.jezusnastadionie.pl

15.    Bardzo serdecznie dziękujemy za sprzątanie świątyni. Bóg zapłać.

16. Bóg zapłać za wszelkie ofiary składane na tacę i przy innej okazji.

17.    Do nabycia Niedziela, Gość Niedzielny, nasza gazetka parafialna, zachęcamy do czytania prasy katolickiej.

18.  Przy wyjściu ze świątyni są do nabycia świece Caritas w cenie 15 zł. oraz kartki świąteczne.

 

Do końca kwietnia trwa okres rozliczeń podatkowych z Urzędem Skarbowym. Serdecznie zachęcamy naszych parafian do oddania 1% podatku na rzecz Caritas Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej. Wystarczy tylko numer KRS 0000226818.

 

 

 

III NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU ROKU B

p.j.wschowa.net.pl                                                     Wschowa   2018.03.04

 

OGŁOSZENIA  DUSZPASTERSKIE

 

III NIEDZIELA  WIELKIEGO  POSTU  B

 

1.     Dzisiaj  zapraszamy na Mszę o godz. 19.30. Małżeństwa, Narzeczonych i wszystkich chętnych.

2.     W poniedziałek zapraszamy na spotkanie Kręgu Biblijnego od 19.00.

3.     W czasie Wielkiego Postu zapraszamy na nabożeństwa Drogi Krzyżowej w każdy piątek o godz. 17.00 – dla dzieci, o 18.30 – dla młodzieży  i dorosłych. Nabożeństwo Gorzkich Żali w każdą Niedzielę Wielkiego Postu o godz. 17.00.

4.     W środę zapraszamy na  piąte spotkanie Rady Parafialnej i  Zespołu Synodalnego na plebani o godz. 19.15.

5.     Wspólnota Odnowy zaprasza na wieczór uwielbienia do klasztoru w środę od 18.00.

6.     W czwartki  Adoracja Najświętszego Sakramentu od 20.00 do 21.00.

7.     Rekolekcje Parafialne planujemy od V Niedzieli W. Postu(18) marca do wtorku 20.03.Przewodniczył będzie Ks. Zbigniew Tartak Proboszcz z Otynia Ksiądz Egzorcysta posługujący w naszej diecezji.

8.     W ramach akcji „24 godziny dla Pana”w najbliższy piątek w  naszym dekanacie będą modlitwy w intencji synodu od 15.00 do 21.00. Początek Kościele farnym, zakończenie  w naszym kościele modlitwą różańcową od 20.00 do 21.00.

9.     W piątek  9 marca zapraszamy Rodziców Młodzieży przygotowującej się do Bierzmowania i Dzieci przygotowujących się do I Komunii Św. na konferencję  od 19.00 do 19.45. 

10.W naszej Parafii organizowane są rekolekcje Nowe Życie od 9-11 marca. Szczegóły na plakacie.

11.                       Rozpoczęły się zapisy uczniów do klas I Sp nr 3.Szczegóły na plakatach.

12.CKir we Wschowie  zaprasza na II Festiwal Muzyki Pasyjnej 11 i 18 .03. o godz. 19.00 do Klasztoru OO Franciszkanów.

13.                       Serdecznie zapraszamy do naszej świątyni na koncert muzyki pasyjnej w wykonaniu chóru Cantemus Domino  z Zielonej Góry 18 marca po Mszy wieczornej.

14.Organizowane są rekolekcje dla małżeństw, które poprowadzi o. John Bashobora. Odbędą się one we Wrocławiu w terminie 14-17 czerwca 2018 roku. Informacje i zapisy na stronie www.rdm.jezusnastadionie.pl

15.                       Bardzo serdecznie dziękujemy za sprzątanie świątyni. Bóg zapłać.

16.Bóg zapłać za wszelkie ofiary składane na tacę i przy innej okazji.

17.                       Do nabycia Niedziela, Gość Niedzielny, zachęcamy do czytania prasy katolickiej.

18.Przy wyjściu ze świątyni są do nabycia kartki świąteczne.

 


Copyright © 2013. All Rights Reserved.