Parafia św. Jadwigi we Wschowie

Szukaj

VII NIEDZIELA ZWYKŁA ROKU A

 

 

 

j.wschowa.net.pl

                                                             Wschowa   2017.02.19.

 

OGŁOSZENIA  DUSZPASTERSKIE

VII Niedziela ZWYKŁA  A

 

1.     Taca dzisiejsza  bedzie przeznaczona na budowę kościoła.  Bóg zapłać.

2.     W poniedziałki po Mszy  spotkanie Kręgu Biblijnego na Plebanii.

3.     W czwartki  Adoracja Najświętszego Sakramentu od 20.00 do 21.00.

4.     Wszystkich objętych opieką CARITAS i wskazanych przez MOPS, zapraszamy na Mszę wieczorną i po odbiór żywności piątek 24 lutego.

5.     Młodzież klas drugich szkoły gimnazjalnej zapraszamy na Mszę wieczorną i spotkanie po Mszy w Niedziele 5 marca. Obecność na Mszy wieczornej obowiązkowa, bedzie sprawdzana przed Mszą Św.

6.     Parafia organizuje pielgrzymkę po Sanktuariach Europy w 2018 roku pod koniec czerwca początek lipca. Zapisy do końca czerwca br. w Parafii i Księgarni Św. Antoniego.

7.     Do nabycia Niedziela i Gość Niedzielny, Drogi Misyjne. Zachęcamy do czytania prasykatolickiej.

8.      Dziękujemy bardzo za sprzątanie naszej świątyni. Bóg zapłać.

9.      Składamy serdeczne podziękowania za wszelkie ofiary składane na tacę, na budowę, okazji kolędy i przy innej okazji. Bóg zapłać.

 

Parafialna Rada Duszpasterska

Parafialna Rada Duszpasterska – zwana dalej Radą – stanowi zespół duszpasterzy i wiernych świeckich będący organem doradczym proboszcza, działającym według norm wydanych przez biskupa diecezjalnego.

 

I. Zadania i kompetencje Rady

1.

Celem Rady jest troska o właściwy rozwój życia religijnego w parafii. Swoją pracą przyczynia się do rozumienia Kościoła jako wspólnoty, tworząc ją równocześnie i wspierając w życiu parafii.

2.

Praktycznie przedmiotem Rady mogą być takie zagadnienia jak: problemy ewangelizacyjne, organizacja duszpasterstwa parafialnego – np. najbardziej odpowiedni plan nabożeństw parafialnych dostosowany do konkretnych warunków parafialnych, animacja liturgiczna nabożeństw parafialnych, problemy wychowania dzieci i młodzieży, jej edukacji, problemy pomocy społecznej osobom biednym i chorym, życie rodzinne w parafii, pomoc misjom katolickim oraz zagadnienie związane z ważniejszymi wydarzeniami w parafii (rekolekcje, misje święte, wizytacja biskupia, uroczystość odpustowa itp.).

 II. Skład Rady i sposób jej powoływania

3.

Radę tworzą:

–       z urzędu: proboszcz jako przewodniczący Rady, wikariusze, rektorzy kościołów nieparafialnych, przełożeni domów zakonnych działających na terenie parafii, prezesi Akcji Katolickiej i Parafialnego Zespołu Caritas oraz delegat katechetów;

–       z nominacji proboszcza: katolicy świeccy wyróżniający się cechami moralnymi i charyzmatami potrzebnymi dla rozwoju życia religijnego parafii w takiej liczbie, aby razem z członkami z urzędu stanowili nie więcej niż 2/3 wszystkich członków Rady,

–       inni wierni, wybrani przez parafian w jeden ze sposobów wskazanych w załączonej do Statutu Ordynacji Wyborczej.

 

4.     Prawo wyborcze do Rady przysługuje tym parafianom,którzy , przyjęli sakrament bierzmowania, czynnie uczestniczą w życiu parafii, są znani z zasad życia zgodnego z wiarą katolicką i zostali rekomendowani przez przynajmniej jedną z grup czy wspólnot  parafialnych..

Kandydaci nie muszą być członkami tych stowarzyszeń, ruchów czy wspólnot.

5.     Wybory należy organizować w niedzielę bądź inny dzień, w którym wierni są zobowiązani do uczestniczenia we Mszy św.

 

6.     Na sześć tygodni przed ustalonym terminem wyborów rozpoczyna się proces zgłaszania kandydatów. Ich nazwiska wraz z rekomendacją, są przekazywane na piśmie proboszczowi danej parafii. Lista kandydatów zostaje zamknięta i podana do publicznej wiadomości na dwa tygodnie przed wyborami. Kandydaci powinni wyrazić zgodę na kandydowanie zanim ich nazwiska zostaną publicznie ogłoszone.

 

7.     Poprzez podanie do publicznej wiadomości rozumie się wywieszenie list z nazwiskami kandydatów na tablicy ogłoszeń parafialnych we wszystkich kościołach parafii i podanie informacji o tym fakcie w ramach ogłoszeń parafialnych pod koniec wszystkich niedzielnych lub świątecznych Mszy św. Listy pozostają wywieszone do dnia wyborów włącznie

 

8.     Nazwiska i Imiona Kandydatów oraz Adres wypisujemy na kartkach z wpłaty na budowę i wrzucamy do do specjalnej urny końca marca br.

 

VI NIEDZIELA ZWYKŁA ROK A

j.wschowa.net.pl

                                                                            Wschowa   2017.02.12.

 

OGŁOSZENIA  DUSZPASTERSKIE

VI Niedziela ZWYKŁA  A

 

1.     Dzisiaj  będzie po Mszach  zbiórka do puszek na Hospicja.

2.     Taca w przyszłą Niedziele bedzie przeznaczona na budowę kościoła.  Bóg zapłać.

3.     W poniedziałki zapraszamy po Mszy na spotkanie Kręgu Biblijnego na Plebanii.

4.     W czwartki zapraszamy na Adorację Najświętszego Sakramentu od 20.00 do 21.00.

5.     Parafia organizuje pielgrzymkę po Sanktuariach Europy w 2018 roku pod koniec czerwca początek lipca. Zapisy do końca czerwca br. w Parafii i Księgarni Św. Antoniego.

6.     Do nabycia Niedziela i Gość Niedzielny, Drogi Misyjne. Zachęcamy do czytania prasykatolickiej.

7.      Dziękujemy bardzo za sprzątanie naszej świątyni. Bóg zapłać.

 Składamy serdeczne podziękowania za wszelkie ofiary składane na tacę, na budowę, okazji kolędy i przy innej okazji. Bóg zapłać

IV NIEDZIELA ZWYKŁA ROKU A

p.j.wschowa.net.pl

                                                                            Wschowa   2017.01.29.

                

OGŁOSZENIA  DUSZPASTERSKIE

IV Niedziela ZWYKŁA  A

 

1.     Dzisiaj będziemy mogli wesprzeć potrzebujących symboliczną złotówką.

2.     Adoracja Najświętszego Sakramentu w czwartki  w czasie kolędy bezpośrednio po Mszy wieczornej do 19.30.

3.     W tym tygodniu przypada I czwartek, piątek i sobota miesiąca. Okazja do spowiedzi wyjątkowo   w sobotę od 17.00 do 18.00 . Odwiedziny Chorych w piątek.

4.     W sobotę zapraszamy na nabożeństwo Różańcowe o godz. 17.00. po Nabożeństwie 15 minut medytacji nad wybraną  tajemnicą różańca i Mszę wynagradzającą Niepokalanemu Sercu N.M.P. za grzechy świata.

5.     Dzisiaj zapraszamy na wspólne kolędowanie pod przewodnictwem zespołu Ewangelizacyjnego Hairete, na godz. 16.30.

6.     W pierwszą sobotę lutego zapraszamy zainteresowanych na drugą  naukę przed chrztem dziecka  po Mszy wieczornej. Trzecia nauka będzie w pierwszą sobotę marca po Mszy wieczornej.

7.     Parafia organizuje pielgrzymkę po Sanktuariach Europy od 24.06 do 7.07. 2017. Cena 3960 zł + 120 Euro. Informacje  w Parafii i Księgarni Antoniego we Wschowie i stronie internetowej Parafii. Zapisy do końca stycznia.

8.      Do nabycia Niedziela i Gość Niedzielny, Drogi Misyjne. Zachęcamy do czytania prasykatolickiej.

9.      Dziękujemy bardzo za sprzątanie naszej świątyni. Bóg zapłać.

10. Składamy serdeczne podziękowania za wszelkie ofiary składane na tacę, na budowę, okazji kolędy i przy innej okazji. Bóg zapłać.

 

 

29.01.

Ndz.

Wolsztyńska 15,15a,15b,15c,15d

2

30.01.

PN

Wolsztyńska 17,17a,17b,17c,17d

2

31.01.

Wt

Os. Jagiellonów  12,12a,b,c,d,e

2

1.02

Śr.

Os. Jagiellonów 13, 13a, 13b,13c

2

2.02.

Czw

Oś. Jagiellonów  14, 14a,b,c,d

2

3.02.

Pt

Oś. Jagiellonów 15,15a,b,c,d,e

2

4.02

Sob.

Oś. Jagiellonów  18,18a,b

Kolęda uzupełniająca po 19.00.

2

Początek kolędy w dni powszednie od 15.30

W sobotę od 10.00

W Niedzielę kolęda od 15.00

Jeżeli Kogoś pominęliśmy, uprzejmie prosimy o zgłoszenie na Parafię.


Copyright © 2013. All Rights Reserved.